Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Huwelijk van Japanse onderdaan in Nederland

Voor informatie over de te volgen procedure bij een huwelijk met een Japans onderdaan in Nederland kunt u het beste terecht bij uw Nederlandse gemeente. In ieder geval dient een Japans onderdaan de navolgende Japanse documenten te overleggen. (Let op: Alle Japanstalige documenten dienen te zijn vertaald naar de Engelse taal en te zijn gelegaliseerd. )

Benodigde Japanse documenten voor een huwelijk in Nederland

  • Uittreksel van het familieregister te Japan voorzien van een apostille-stempel**
  • "Verklaring van ongehuwd zijn"

 Nederlander: persoonsregister verklaring van ongehuwd zijn van de (laatste) woonplaats in Nederland en voor iedere periode dat u eventueel in het buitenland woonachtig was van de ambassade/consulaat van het betreffende land;

Japanner: opgemaakt door de Japanse ambassade te Den Haag na overlegging van het bovengenoemde uittreksel uit het familieregister.

  • Geldige paspoorten
  • De geboorteakte van ieder der aanstaande echtgenoten. De Japanse geboorteakte moet voorzien zijn van een apostille-stempel**
  • Schriftelijke opgave van de namen en de adressen van de personen die zijn uitgenodigd om als getuigen bij de voltrekking van het huwelijk aanwezig te zijn
  • Bewijs dat men in Japan woonachtig is en zal blijven
  • (werkvergunning, registratie, verblijfsvergunning en/of verklaring ambassade)


Let op:
Vraag tijdig aan uw Nederlandse gemeente of er nog andere documenten noodzakelijk zijn.

*de geldende dagkoers JPY/EUR wordt op het moment van de aanvraag gehanteerd.
** Apostillestempel te halen bij het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor regio Tokio:
Afdeling: Certificate Section, Consular & Migration Affairs Department
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
Tel: 03-3580-331

Voor West Japan:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Osaka Branche
2-1-22 Otemae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008
Tel: 06-6941-4700