Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Huwelijk in Japan

Een huwelijk kan bij de Japanse wardoffice worden gesloten nadat men een verklaring van de Ambassade heeft overgelegd, waaruit blijkt dat er geen huwelijksbeletselen zijn.

De sluiting van het huwelijk komt neer op een eenvoudige inschrijving in het register van het gemeentehuis. Hiervan krijgt men vervolgens een uittreksel in de Japanse taal.

Om in Japan in het huwelijk te kunnen treden, dient een Nederlandse vreemdeling een door de Nederlandse vertegenwoordiging vertaalde of afgegeven "verklaring van huwelijksbevoegdheid" te overleggen bij de ward-office waar hij/ zij in het huwelijk wil treden.

Neemt u voldoende tijd voor alle voorbereidingen: het verzamelen, vertalen en legaliseren van alle benodigde documenten kan soms een langdurige zaak blijken. Belangrijk is ook dat u rekening blijft houden met de maximale geldigheidsduur van een aantal documenten. De benodigde documentatie voor deze verklaring kunt u op deze pagina vinden onder het kopje "Verklaring van huwelijksbevoegdheid." Het is uiteraard  mogelijk de aanvraag voor de verklaring direct op de ambassade te doen, mits u alle vereiste documentatie en leges bij u heeft.

Op basis van de bovengenoemde papieren stelt de Ambassade in het Engels de "Certificate of entitlement to marry" op, die is voorzien van een Japanse vertaling. De kosten bedragen de tegenwaarde in Japanse Yen van EUR 30*.

Huwelijk registreren in Nederland

Het in Japan voltrokken huwelijk kan worden ingeschreven in het Centrale Register van de Burgerlijke Stand van 's-Gravenhage en we willen u op het hart drukken dit dan ook te doen. Het voordeel van het laten inschrijven van uw akte in Nederland is dat, mocht u in de toekomst terug naar Nederland of naar een ander land verhuizen, u bij de gemeente Den Haag een afschrift van uw huwelijksakte opvragen in plaats van bij de Japanse gemeente waar u in het huwelijk getreden bent.

Voor het laten inschrijven is zoals op onderstaande website te zien is, redelijk wat documentatie vereist. Echter, het Japanse familieregister voldoet in principe zowel als bewijs van uw huwelijk, als geboorteakte van uw Japanse partner.

 Voor meer informatie neem contact op met: 

Gemeente 's-Gravenhage
Afdeling Landelijke Taken

Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Tel. 070-353-3145

Japanse akten, en dus ook huwelijksakten dienen voor de inschrijving voorzien te zijn van een Japanse apostille stempel en een vertaling van een beëdigde vertaler. Nederlandse akten hoeven geen apostille stempel te bevatten. Op deze pagina treft u enkele voorbeelden van beëdigde vertalers.