Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Consulaire verklaringen - Japan

Alle Nederlanders in Japan kunnen voor consulaire verklaringen terecht bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Tokio. Deze service wordt niet verleend door het Consulaat Generaal te Osaka.

De Nederlandse Ambassade in Tokio geeft diverse consulaire verklaringen af. De meest voorkomende verklaringen zijn verklaringen van 'in leven zijn', legalisaties van handtekeningen, verklaringen van ongehuwd zijn en verklaringen van woonplaats.

Voor verklaringen van 'in leven zijn', zult u te allen tijde persoonlijk dienen te verschijnen. Dit geldt ook voor paspoortaanvragen en legalisaties van handtekeningen. Voor de overige verklaringen is in veel gevallen ook afhandeling per post of email mogelijk. Zie hieronder welke documenten u hiervoor met de aanvraag mee moet sturen:

Let op:

Documenten die zijn afgegeven door buitenlandse instanties dienen te worden voorzien van een apostillestempel en vertaling. Voor Nederlandse documenten is er geen apostille stempel benodigd.

Consulaire verklaringen per post of aan de balie:

Verklaring van huwelijksbevoegdheid / Certificate of entitlement to marry

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk moeten u en uw (niet-Nederlandse) partner kopieën van de volgende documenten overleggen:

Van uzelf:

 1. Kopie van houderpagina paspoort
 2. Uittreksel van laatste woonplaats in Nederland omtrent burgerlijke staat, niet ouder dan 3 maanden*
 3. Indien van toepassing: bewijs van ontbinding eerder huwelijk uit het huwelijksregister
 4. Uittreksel geboortebewijs niet ouder dan 1 jaar, voorzien van een apostille stempel indien niet Nederlands*

 * Deze documenten hebben wij in sommige gevallen niet nodig als wij uw gegevens kunnen controleren in de Basisregistratie Personen (BRP) met uw Burgerservice Nummer (BSN).

Van uw niet-Nederlandse partner:

 1. Kopie van houderpagina paspoort
 2. Uittreksel persoonsregister; in geval van Japanse partner volstaat een kosekitohon (戸籍謄本)

De leges van €30 kunt u ter plekke bij de ambassade in Tokio voldoen met kaartbetaling of contant de tegenwaarde in yen. Indien u de aanvraag via de post wil maken, vragen wij u het volgende:

 1. Leges à €30 overmaken op de Nederlandse bankrekening van de Nederlandse Ambassade in Tokio (zie voetnoot). Stuur als bewijs alstublief een screenshot van de overboeking, of van het afschrift mee per e-mail.
 2. Uw huidige woonadres (indien Japans: in romeins schrift en in karakters als mogelijk) en eventueel het Japanse of Nederlandse verzendadres waar de verklaring naar dient te worden verstuurd inclusief de naam van de bewoner als u dat officieel niet zelf bent.

N.B. De verklaring is voorzien van een Japanse vertaling.

Verklaring van woonplaats

 1. Kopie van houderpagina paspoort
 2. Kopie voorkant en achterkant van de Japanse alien registration card / residence card
 3. Kopie van een officieel document waarop adres staat vermeld (arbeidscontract, huurcontract, telefoonrekening, verzekeringspapier, bankafschrift (ter verificatie punt 2)
 4. Reden waarvoor verklaring benodigd is
 5. Leges à 30 € overmaken op de Nederlandse bankrekening van de Nederlandse Ambassade in Tokio (zie voetnoot). Stuur als bewijs alstublief een screenshot van de overboeking, of van het afschrift mee per e-mail.
 6. De verzending van de verklaring per post is kosteloos.

Afschriften/uittreksels van geboorteakte

 1. Verzoek om het afschrift samen met een kopie van de houderpagina van uw paspoort versturen aan tok-ca@minbuza.nl, inclusief het gewenste verzendadres.
 2. Leges à 30 € overmaken op de Nederlandse bankrekening van de Nederlandse Ambassade in Tokio (zie voetnoot). Stuur als bewijs alstublief een screenshot van de overboeking, of van het afschrift mee per e-mail.

Bank- en adresgegevens

BIC/Swift-code: INGBNL2A
IBAN: NL93 INGB 0705454029
T.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft RSO-AZI
O.v.v. "TOK/CA", gevolgd door "naam" en "soort verklaring"

Adresgegevens Ambassade:
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Consular Section
3-6-3 Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011