Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Stages

Stages

Stageplaatsen op de vier afdelingen binnen het Economisch Cluster (EA), op de afdeling Publieksdiplomatie, Politieke en Culturele Zaken (PPC), en bij het Consulaat Generaal in Osaka worden gepland in zowel de eerste als de tweede helft van het jaar.

Voor sollicitaties op stages in de eerste helft van het jaar is de sluitingstermijn 1 november. Voor stages in de tweede helft van het jaar is de sluitingstermijn 1 mei. U ontvangt ongeveer 2 weken na de sluitingstermijn een reactie.

Iedere stagiair krijgt in overleg met de afdeling zijn eigen onderzoeksopdracht en krijgt daarnaast een aantal praktische opdrachten om inzicht te krijgen in het werk van de betreffende afdeling.

Geïnteresseerde studenten kunnen een motivatiebrief met CV opsturen aan tok-internships@minbuza.nl ter attentie van Pieter van Sloten.

Een stage bij de ambassade of het consulaat is alleen mogelijk voor studenten met de Nederlandse nationaliteit die gedurende de hele stageperiode staan ingeschreven aan een erkende opleiding. Overige voorwaarden kunt u vinden op http://www.internationalefuncties.nl/internationale-ervaring/stages-buitenlandse-zaken/voorwaarden-en-vergoedingen/.

Additioneel aan de door het ministerie gestelde voorwaarden geldt voor de ambassade in Tokio en het consulaat generaal in Osaka/Kobe dat:

  • Er een sterke voorkeur is voor studenten die de Japanse taal goed beheersen en met aantoonbare kennis van een van de thema’s die van belang zijn voor de afdeling waarvoor u solliciteert; voor het consulaat generaal geldt dat alleen studenten die Japans beheersen een kans maken.
  • Het een stage met een duur van vijf tot zes maanden betreft.