Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

UPDATE: Stemmen per brief kan tot uiterlijk woensdag 15:00 bij de Nederlandse ambassade in Tokio

De Nederlandse ambassade in Tokio is briefstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 15 maart 2017. U kunt uw stem uitbrengen door de oranje envelop met daarin uw briefstembewijs en het ingevulde stembiljet op te sturen naar de Nederlandse ambassade in Tokio. Uw envelop moet uiterlijk op 15 maart 2017 om 15:00 uur lokale tijd bij de ambassade zijn binnengekomen. Let op: stemmen is alleen mogelijk per brief. U kunt uw oranje envelop ook persoonlijk vóór 15 maart 15:00 op de ambassade afleveren.

De Nederlandse ambassade in Tokio is briefstembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 15 maart 2017.

U kunt uw stem uitbrengen door de oranje envelop met daarin uw briefstembewijs en het ingevulde stembiljet op te sturen naar de Nederlandse ambassade in Tokio. Uw envelop moet uiterlijk op 15 maart 2017 om 15:00 uur lokale tijd bij de ambassade zijn binnengekomen.

Op 15 maart kunt u uw briefstembewijs en stembiljet ook nog in persoon afleveren tussen 9:00 en 15:00 uur. Meteen daarna begint de telling. Geïnteresseerden zijn welkom.

Let op: U kunt alleen uw stem uitbrengen, indien u zich van tevoren heeft geregistreerd en u uw briefstembewijs met de oranje envelop thuis heeft ontvangen. Voor meer informatie hierover kunt u deze informatie van de gemeente Den Haag raadplegen. Stemmen is alleen mogelijk per brief. Stemmen is alleen mogelijk per brief. U kunt uw brief eventueel persoonlijk vóór 15 maart 15:00 op de ambassade afleveren.

Het briefstembureau bevindt zich bij de receptieruimte van het ambassadegebouw, direct links na de glazen deur (Deshima Lounge).
 

Meer informatie:

Informatie voor kiezers buiten Nederland: www.denhaag.nl/kiezersbuitenland 

Informatie over de verkiezingen: https://www.kiesraad.nl/actueel

Kieswet en -besluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2016-01-01

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Den Haag, Bureau Kiezers Buiten Nederland: kbn.verkiezingen@denhaag.nl  tel. +31 70 353 4400