Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Nederland tweede landbouwexporteur ter wereld

In 2015 bedroeg de landbouwexport 81,3 miljard euro, de hoogste waarde ooit. Na de Verenigde Staten is ons land de grootste landbouwexporteur in de wereld. Na Nederland volgen Duitsland, Brazilië en Frankrijk. Inclusief landbouw gerelateerde producten zoals landbouwmachines en meststoffen bedroeg de export bijna 90 miljard euro. Dit is 21 procent van de totale Nederlandse goederenexport.

Ongeveer 65 procent van het Nederlandse handelsoverschot in goederen is te danken aan de handel in landbouw- en landbouw gerelateerde goederen. De goederen die het meest bijdragen aan het handelsoverschot zijn bloemen, planten en andere sierteelt (6,4 miljard euro). De sierteelt wordt gevolgd door groenten, vlees, melk en zuivel, en bereidingen van graan, meel en melk.

Bedrijven in de agribusiness innoveren iets vaker (51 procent) dan andere bedrijven (48 procent). Vooral productinnovaties zijn populair onder deze bedrijven. Ruim 5 procent van de totale R&D-uitgaven in Nederland komt voor rekening voor bedrijven in de agribusiness.

In 2015 was ongeveer 8 procent van alle bedrijven in Nederland actief in de agribusiness; dit komt neer op ruim 120 duizend bedrijven. Eén op de tien werknemers in Nederland is werkzaam voor een bedrijf in de agribusiness. Eén op de vijf bedrijven in de agribusiness heeft internationale goederenhandel; dit aandeel is hoger dan in de rest van de bedrijvenpopulatie.

De bijdrage van de export van de agrosector aan het Nederlandse BBP in 2014 bedroeg 4,4 procent, ofwel 29 miljard euro. Aan elke euro export van de agrosector verdient Nederland 64 eurocent.