Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Nieuw registratiesysteem bij verblijf in het buitenland

In geval van nood, zoals bij een natuurramp of (dreigende) onrust is het van levensbelang dat wij u kunnen bereiken en/of informeren. Hiervoor bieden wij u het nieuw ingevoerde Kompas online crisis contactsysteem aan. Met ingang van 1 oktober 2013 vervangt dit systeem het oude systeem.

Aanmelden is kosteloos, eenmalig en vrijblijvend en neemt minder dan vijf minuten in beslag. U hoeft daarna alleen nog uw gegevens te wijzigen als u op reis gaat of verhuist. Kompas bewaart en beveiligt uw contactgegevens. De door u opgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen en u te helpen in geval van nood. Ga naar het Kompas online crisis contactsysteem om u eenvoudig te registreren.

Registratie op vrijwillige basis
Voor Nederlanders in het buitenland geldt geen registratieplicht. Registratie geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis.

De vertegenwoordiging zal dan ook niet uw gegevens registreren als u bijvoorbeeld een paspoort komt vernieuwen. Als u bent uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister, wordt u geacht zich in te schrijven bij de buitenlandse gemeente waar u woont.

De vertegenwoordiging houdt soms ook gegevens bij met het oog op handelsbevordering of bijvoorbeeld de viering van Koninginnedag. De vertegenwoordiging zal aangeven om welke reden zij u wil registreren. Mocht u niet geregistreerd willen worden, dan mag registratie niet plaatsvinden.

Huidige registraties bij de Ambassade en het Consulaat-generaal.

We houden het bestand van geregistreerden in Japan dat we op dit moment hebben tot 31 januari 2014 aan. We zullen hier vanwege de invoering van het nieuwe systeem echter geen aanpassingen meer in doen. We willen u dan ook op het hart drukken zo snel mogelijk uw gegevens in het nieuwe Kompas systeem te registreren, als u ook in 2014 ondersteuning van de ambassade wil krijgen in crisissituaties.

Bekijkt u voor meer informatie deze begeleidende brief van minister Timmermans.