Nederlandse vertegenwoordigingen, Japan

Qatar

1. Legalisatie
Qatar is bij geen enkel legalisatieverdrag aangesloten. Als u in het Koninkrijk der Nederlanden (d.w.z. Europees Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten) een of meerdere documenten uit Qatar wilt gebruiken moeten deze eerst worden gelegaliseerd door het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens moeten zij nog door de Nederlandse ambassade in Doha worden gelegaliseerd. Daarna zijn deze documenten klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

N.B: als een buitenlandse akte is gelegaliseerd, betekent dat niet automatisch dat de Nederlandse overheid uw akte zal accepteren als bewijs. Het is altijd mogelijk dat bijvoorbeeld de gemeente of de IND de echtheid van uw gelegaliseerde akte of de gegevens in uw akte wil laten onderzoeken.

2. Bemiddeling
Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Qatar. Dit gaat als volgt: u schrijft een brief aan het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin u verzoekt om een document in Qatar aan te vragen of te laten legaliseren. Het document moet wel altijd betrekking hebben op een persoon met de Nederlandse nationaliteit. U sluit het volgende bij:

·         een kopie van uw Nederlandse paspoort;

·         indien u een recent en gelegaliseerd document opvraagt: een kopie van het (oude) document;

·         indien het gaat om het aanvragen van een afschrift van uw geboorteakte en u niet meer over een kopie daarvan beschikt: de volledige voor- en achternamen van uw ouders. In sommige landen is het echter niet altijd mogelijk om zonder een kopie van de oude akte een afschrift op te vragen;

·         indien u een document wilt laten legaliseren: het originele document. Het document mag meestal niet langer dan één jaar geleden zijn afgegeven.

3. Documenten

3.1. Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn kan worden aangevraagd bij de Sharia rechtbank. Hiertoe dient betrokkene met twee getuigen onder ede te verklaren niet gehuwd te zijn.